Site icon Müşteri Temsilcisi

Kidega Müşteri Hizmetleri ve İletişim Adresleri

Asırlardır insanlar düşüncelerini bir kimseye, kağıda aktarma ihtiyacı gütmüşlerdir. Düşünceleri paylaşma isteği dönemden döneme farklılık göstermiştir. İnsanlık tarihinin bilinen ilk zamanlarında kişiler mağara duvarlarına, daha sonra büyük kayalara çeşitli resimler çizerek kendiierini ifade etmeye çalışmışlardır.

Yüzyılların ardından dünyada birçok şey değişmesine karşın insanların paylaşma isteği bir türlü yozlaşmamıştır. Aksine her geçen gün daha da artmaya devam etmiş ve yazının bulunmasıyla ilerlemiştir. Yazının icat edilmesi insanların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamıştır. Bunun en iyi örneği ise tarihin kayda tutulması sayılmaktadır. Anlatım esnasında kelimelerin kulanılmaya başlaması önceki dönemlerin anlaşılmasında büyük bir kolaylık sağlamıştır. Bilhassa çeşitli bilim dalları yazı ile gelişmiştir. Tarih, siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin yaygınlık kazanması bu şekilde gerçekleşmiştir.

Yazı yalnızca bilimde değil ticaret, edebiyat gibi alanlarda da kullanılarak kendi içinde gelişim göstermiştir. Bu durumun meydana gelmesinde en önemli etken ise matbaanın kurulması ve aktif şekilde basım yapılmaya başlanmasıdır. Dolasıyla ticareti kolaylaştırmış, iletişimi güçlendirmiş ve kişilerin olaylardan haberdar olmasını sağlamıştır. Matbaa en çok gazete ve kitap basımında etkili olmuştur. Öyle ki yıllar önce kurulan bu yapı kitapların, makalelerin, dergilerin, afişlerin vb kağıda dayalı yayınların günümüzdeki haline gelmesine olanak vermiştir. Bu neticede teknolojinin gelişmesi de etkili olmuştur. Özellikle renkli ve hızlı basımın yapılması, dağıtımı tarzı meselelerde elektronik araçlardan en iyi biçimde yararlanılmıştır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi sonucunda her sektörde önemli ilerlemeler gözlemlenmiştir. En aktif biçimde kullanılan ve sayesinde yeni ürünlerin oluşturulduğu araç ise internettir. İnternet aracılığıyla bilgiye ulaşma, ürün pazarlaması ve hizmet dağıtımı büyük oranda iyileşmiştir. Bilhassa, web sitelerinin oluşturulması ticaretle uğraşan insanlar için bir dönüm noktası sayılmaktadır. Elektronik ticaret siteleri gıda, giyim, ırtasiye, teknoloji gibi birçok alanda etkin şekilde faaliyet gösterilmesine fırsat vermektedir. Bu fırsattan yararlanıp iş kuran firma sayısı oldukça fazladır. Bunlardan biri de kitap ve kırtasiye sektöründe hizmet sunan Kidega firmasıdır.

Kidega firması kitapsever personellerle ve ilgili müşteri temsilcileriyle çalışan, kalitesini Türkiye’nin dört bir yanına kısa sürede duyurmayı başarmıştır. Beslenme, felsefe, akademik, eğtim gibi geniş kitap kategorisini müşteriler ile buluşturan firma elli lira ve üzeri alışverişlerde karo ücreti almamaktadır. Aynı zamanda bazı bankalarla birlikte yaptığı kampanyalar sayesinde okuyucuların indirimlerden en iyi şekilde yararlanmasını amaçlamıştır.

Kidega’ya ulaşmak için e-mail üzerinden posta gönderebilir ya da çağrı merkezi numarasını arayabilirsiniz.

İLETİŞİM

Müşteri temsilcileri sabah 09:00 ve akşam 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedirler.
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 811 85 34
E-Posta göndermek için tıklayınız.
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli TeknoPark,  İOSB Mh. YTÜ TeknoPark Sk. No:1/Z01, 34490,
Başakşehir, İstanbul 


Exit mobile version